Samo rijetki mogu da uoce razliku da li ste medju njima?