Poza u kojoj će izdržati najviše i one koje će mu pomutiti um